Zvířata a zoo

Návštěvní řád

 • Zakoupenou vstupenku pečlivě uschovejte
 • Děti mladší 15 let mohou vstoupit pouze s osobou starší 18 let
 • Se psy ano, ale pouze na vodítku a nesmí štěkat
 • Pohybujte se pouze po návštěvnických cestách
 • Zákaz kouření
 • Zákaz krmení zvířat
 • Nedotýkejte se elektrických ohradníků
 • Neodhazujte odpadky
 • Chovejte se tiše
 • Neničte zeleň, ani zařízení zoo
 • Nevstupujte do provozních objektů, výběhů a klecí pro zvířata
 • Areál určen pouze pro pěší – zákaz jízdy na kole, na bruslích apod.
 • Nedrážděte zvířata a nesnažte se o fyzický kontakt
 • Dbejte prosím upozornění zaměstnanců

V případě porušování návštěvního řádu můžete být z areálu vykázáni

Zvířata u nás

Savci
Savci
Plazi
Plazi
Obojživelníci
Obojživelníci
Ptáci
Ptáci

Podpořte nás

Jelikož jsme soukromé zařízení fungující bez dotací, vážíme si každé podpory okolí, ať už se jedná o podporu materiální, finanční či jinou.